Brøndby Aftenskolers Samråd (BAS)

Aftenskolerne i Brøndby Kommune stiftede den 10. juni 2016

 

Samrådets formål er:

-at samle Brøndby Kommunes aftenskoler og at styrke deres muligheder for virksomhed inden for den folkeoplysende voksenundervisning

-at varetage aftenskolernes samlede interesser i forhold til politiske beslutningstagere,administrative myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for arbejdet i medlemskredsen

- at repræsentere aftenskolerne i alle spørgsmål af fælles interesse

dof